STRABAG Slovenija je dokončal gradnjo poslovne stavbe »DCO«>>