Postavitev kipa sv. Barbare, zavetnice rudarjev, na predoru Konovo v sklopu projekta izgradnje tretje razvojne osi>>