STRABAG Slovenija gradi nov center za starejše občane v Izoli>>