STANOVANJSKO NASELJE »BRDO«, LJUBLJANAProjekt: stanovanjsko naselje »BRDO« - Sklop F4
Država: Slovenija
Kraj izvajanja: Ljubljana
Investitor: Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Pričetek gradnje: februar 2013
Trajanje gradnje: 15 mesecev
Zaključek gradnje: maj 2014
Skupna vrednost pogodbenih del (neto): 8,4 Mio. EUR

V stanovanjski soseski Brdo – Ljubljana smo dokončali Sklop F4, ki je zajemala izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanjo ureditev s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Pogodbena vrednost del je znašala 8,4 Mio. EUR (brez DDV).Tehnični podatki projekta:
- število stanovanjskih blokov 5
- število stanovanj 194
- bruto tlorisna površina 30.000 m2
- neto tlorisna površina 27.300 m2
- število etaž 5 (K+P+3) in 6 (K+P+4)
- število parkirnih mest 376 (klet)


Stanovanjska soseska BRDONa spletni strani objavljena 31. 07. 2009 - zadnji objavljeni 25.09.2018 10:34:47